Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự Của Tập Đoàn Nestlé Việt Nam - Nestlé Management Trainee Program 2020

Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự Của Tập Đoàn Nestlé Việt Nam - Nestlé Management Trainee Program 2020

ABOUT US

Nestlé is the world’s largest food and beverage company. We have more than 2000 brands ranging from global icons to local favorites, and we are present in 191 countries around the world.

With a history of more than 150 years of research and development, our purpose is enhancing quality of life and contributing to a healthier future. We want to help shape a better and healthier world and inspire people to live healthier lives. This is how we contribute to society while ensuring the long-term success of our company.

Tròn House Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Full-time: Marketing, Nhân Sự, Thiết Kế Đồ Hoạ, Phát Triển Phần Mềm 2019

Tròn House Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Full-time: Marketing, Nhân Sự, Thiết Kế Đồ Hoạ, Phát Triển Phần Mềm 2019

#Tròn_House tin rằng, nét đặc biệt ở mỗi cá nhân đều có thể tạo nên sự khác biệt. Và một đội ngũ gắn kết, dung hòa và phát huy được sự khác biệt sẽ tạo nên những sản phẩm đột phá tuyệt vời dành cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự Của Tập Đoàn Nestlé Việt Nam - Nestlé Management Trainee Program 2020

Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự Của Tập Đoàn Nestlé Việt Nam - Nestlé Management Trainee Program 2020

ABOUT US

Nestlé is the world’s largest food and beverage company. We have more than 2000 brands ranging from global icons to local favorites, and we are present in 191 countries around the world.

With a history of more than 150 years of research and development, our purpose is enhancing quality of life and contributing to a healthier future. We want to help shape a better and healthier world and inspire people to live healthier lives. This is how we contribute to society while ensuring the long-term success of our company.

Công Ty Giải Pháp Nhân Sự IT Applancer - TopDev Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Tiềm Năng & Nhân Viên Full-time: Social Media, Event & Sales 2019

Công Ty Giải Pháp Nhân Sự IT Applancer - TopDev Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Tiềm Năng & Nhân Viên Full-time: Social Media, Event & Sales 2019

Applancer - TopDev là một trong những công ty hàng đầu trong mảng tuyển dụng IT, đồng thời cũng là đơn vị tổ chức Vietnam Mobile Day, Vietnam Web Summit và Tech/Digital Marketing Event hàng tuần với hơn 25,000 lượt tham dự mỗi năm. Ngoài ra, TopDev đang sở hữu và hợp tác các kênh truyền thông online bao phủ lên đến 90% cộng đồng IT và 70% cộng đồng Digital Marketing tại Việt Nam.