Địa chỉ: 330, Nguyễn Bình, Ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Số lượng tuyển dụng: 300 chỉ tiêu

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/07/2023 đến hết ngày 08/08/2023

– Địa điểm: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến đơn vị có nhu cầu tuyển dụng

Điều kiện dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, lo ại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển viên chức

(1) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

(2) Độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày sinh);

(3) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

(4) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

(5) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

(6) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

(7) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

(1) Không cư trú tại Việt Nam;

(2) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

(3) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Chi tiết cụ thể: tại đây

Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Trần Công Danh

ITEC Career Centre (ICC) International Training and Education Center - ITEC

Tel: (84)-8-38303625 (Ext 114) | Fax: (84)-8-38325926 | Email: career.center@itec.hcmus.edu.vn

Leave a comment