Sau khi tốt nghiệp năm 2013 chương trình cử nhân Công nghệ Thông tin liên kết giữa trường ĐH KHTN với ĐH AUT, New Zealand, Nguyễn Hồng Phúc đã tiếp tục lấy tiếp bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ tại Hàn Quốc chỉ sau 5 năm học. Vừa tốt nghiệp xong cô đã báo tin mừng cho nhà trường và viết một bức thư muốn chia sẻ với các sinh viên ITEC.

http://www.itec.hcmus.edu.vn/vn/index.php/hot-ng-sinh-vien/chia-s-kinh-nghim/1322-th-cm-n-t-cu-sv-chng-trinh-cntt-aut-va-tt-nghip-tin-s-ti-nht

 

Sau khi tốt nghiệp năm 2013 chương trình cử nhân Công nghệ Thông tin liên kết giữa trường ĐH KHTN với ĐH AUT, New Zealand, Nguyễn Hồng Phúc đã tiếp tục lấy tiếp bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ tại Hàn Quốc chỉ sau 5 năm học. Vừa tốt nghiệp xong cô đã báo tin mừng cho nhà trường và viết một bức thư muốn chia sẻ với các sinh viên ITEC.

http://www.itec.hcmus.edu.vn/vn/index.php/hot-ng-sinh-vien/chia-s-kinh-nghim/1322-th-cm-n-t-cu-sv-chng-trinh-cntt-aut-va-tt-nghip-tin-s-ti-nht

 

Trần Công Danh

ITEC Career Centre (ICC) International Training and Education Center - ITEC

Tel: (84)-8-38303625 (Ext 114) | Fax: (84)-8-38325926 | Email: career.center@itec.hcmus.edu.vn

Leave a comment