Công Ty Descartes Network Tuyển Dụng Nhân Viên Full Stack Developer Và Blockchain Developer Full-time 2023

Công Ty Descartes Network Tuyển Dụng Nhân Viên Full Stack Developer Và Blockchain Developer Full-time 2023

Founded in 2020 by a team of Web 3.0 experts with 6+ years experience, Descartes Network has been providing technical solutions to Vietnam top-tier blockchain companies. Within 2 humble years, we built numerous hackathon-winning features and trained full-fledged in-house technical teams who exceeded all missions set by our clients.

Công Ty GONSA Tuyển Dụng Nhân Viên IT Support/Helpdesk Full-time 2023

Công Ty GONSA Tuyển Dụng Nhân Viên IT Support/Helpdesk Full-time 2023

 
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần GONSA (“GS”) hoạt động trong lĩnh vực R&D; kinh doanh Dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm, Thực phẩm chức năng, Vật tư y tế và Dịch vụ Dược phẩm…

Tại GS, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc năng động, sáng tạo và trao quyền cho các bạn có năng lực để phát triển sự nghiệp và bạn sẽ là một phần quan trọng trong hành trình của chúng tôi…

Công Ty Công nghệ Assure Global Group Tuyển Dụng Nhân Viên Android Developer Full-time 2023

Công Ty Công nghệ Assure Global Group Tuyển Dụng Nhân Viên Android Developer Full-time 2023

 COMPANY INTRODUCTION

Assure Global Group (AGG) is a leading Canadian software development company branched in Ho Chi Minh City, Vietnam. We offer technical solutions to businesses around the world which helps ease their problems. Our solutions ranged from Insurance to Human Resource, Customer Relation Managements, and many other domains.