Dự Án Menteelogy - Mentor Miễn Phí Của Giới Trẻ Tuyển Dụng CTV Đối Ngoại, HR, Operation, Marketing, Kỹ Thuật Part-Time 2023

Dự Án Menteelogy - Mentor Miễn Phí Của Giới Trẻ Tuyển Dụng CTV Đối Ngoại, HR, Operation, Marketing, Kỹ Thuật Part-Time 2023

Được đỡ đầu bởi YBOX.VN, Menteelogy là dự án hoàn toàn MIỄN PHÍ, phi lợi nhuận được xây dựng với sứ mệnh kết nối các mentor là chuyên gia trên nhiều lĩnh vực để tạo ra cơ hội cho giới trẻ phát huy tiềm năng của bản thân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ Việt Nam

Công Ty Công Nghệ Đa Quốc Gia Ismart.asia Tuyển Dụng Part-time/Full-time: Marketing, SEO, Kinh Doanh, Tuyển Dụng, Kế Toán/ Kiểm Toán, Thiết Kế Web, Tổng Đài Viên, React Native Developer 2023

Công Ty Công Nghệ Đa Quốc Gia Ismart.asia Tuyển Dụng Part-time/Full-time: Marketing, SEO, Kinh Doanh, Tuyển Dụng, Kế Toán/ Kiểm Toán, Thiết Kế Web, Tổng Đài Viên, React Native Developer 2023

GIỚI THIỆU CÔNG TY
Technology Inc. Ismart.asia Technology Inc., được thành lập vào năm 2016 với các văn phòng đặt tại thành phố giải trí Pasay, Metro Manila, Philippines. Ismart.asia technology, Inc là một công ty gia công quy trình kinh doanh, giải pháp CNTT và tiếp thị sáng tạo, cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7, văn phòng hỗ trợ, giải pháp CNTT, dịch vụ trong một số lĩnh vực chính. Công nghệ Ismart.asia có giá trị cốt lõi bắt nguồn từ sức mạnh tổng hợp của các nền văn hóa và quốc gia đa dạng tạo nên công ty và định hướng cho các quyết định của Công ty. Trang web Công ty https://ismaitech.com/
Công Ty MITEK Việt Nam Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Python Full-time 2023

Công Ty MITEK Việt Nam Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Python Full-time 2023

GIỚI THIỆU CÔNG TY
MiTek company (Berkshire Hathaway subsidiary) providing unique customer-focused services to customers throughout Australia, New Zealand, North America, UK & Europe. MiTek services Vietnam employs over 2,400 university-qualified engineering and related discipline staff undertaking estimating, drafting, structural designs/computations and other related work.
MiTek® is a global company focused on providing integrated software, services, engineered products, and automated solutions for the building industry worldwide. Innovating and expanding into aspects of global building, MiTek® empowers customers to improve the way they design, make and build.
Dự Án Menteelogy - Mentor Miễn Phí Của Giới Trẻ Tuyển Dụng CTV Đối Ngoại, HR, Operation, Marketing, Kỹ Thuật Part-Time 2023

Dự Án Menteelogy - Mentor Miễn Phí Của Giới Trẻ Tuyển Dụng CTV Đối Ngoại, HR, Operation, Marketing, Kỹ Thuật Part-Time 2023

Được đỡ đầu bởi YBOX.VN, Menteelogy là dự án hoàn toàn MIỄN PHÍ, phi lợi nhuận được xây dựng với sứ mệnh kết nối các mentor là chuyên gia trên nhiều lĩnh vực để tạo ra cơ hội cho giới trẻ phát huy tiềm năng của bản thân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ Việt Nam